Panda project

PANDA (Participation and Collaboration for Action), is een KA202 EU-project dat wordt gefinancierd als onderdeel van het Erasmus+-programma. Het project is een transnationale samenwerking die inzet op het versterken van professionals die werken met jonge kinderen in de jeugdhulp en de jeugdbescherming. Het PANDA-team is een consortium dat bestaat uit academici en professionals van acht partners in vier landen die sociaal werkers en hulpverleners wil opleiden en ondersteunen in hun samenwerking met jonge kinderen om de participatierechten van kinderen te verbeteren. Het PANDA-team wil kinderen helpen hun stem te vinden in hun meest uitdagende leefomstandigheden. 

 Consortium

Het projectteam bestaat uit acht partners, bestaande uit universiteiten, beleidsmakers en praktijkwerkers, zijnde:

Samen vormen we een team met verschillende culturele achtergronden en met verschillende expertises die wij uitwisselen en delen. Op die manier kunnen wij kennis, methodieken en tools delen die met andere professionals. De transnationale context is hierbij een grote meerwaarde. Wij streven ernaar professionals in het domein van jeugdhulpverlening te versterken zodat ze een partnerschap kunnen aangaan met kinderen. Door nieuwe inzichten, methoden en ideeën te introduceren, wordt de stem van kinderen meer gehoord en krijgen zij toegang tot hun bredere participatierechten.

Onze doelstellingen

Het algemene doel van dit project is het bevorderen van de participatierechten van jonge kinderen (van 12 jaar en jonger) bij het nemen van beslissingen. Ondanks de evolutie op het gebied van wetgeving, beleid en praktijk in het brede domein van sociaal werk, blijven de participatierechten van jonge kinderen in de jeugdhulp en jeugdbescherming ​​een voortdurende zorg in heel Europa. Nog steeds ervaren professionals gedeelde problemen en belemmeringen bij de uitvoering van de participatierechten.

Het Panda-project heeft 4 concrete doelstellingen:

  • ondersteuning geven bij het creëren van samenwerkingsvoorwaarden voor participatieve hulpverlening met jonge kinderen;
  • versterking van de competentie van sociaal werkers/professionals;
  • ondersteuning van de implementatie van een participatieve benadering;
  • Trainers en opleiders voorzien van materiaal om nieuwe tools en methoden aan te leren.

Ons project is onderbouwd door: 

De VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op gedeelde besluitvorming voor alle groepen, met als doel het creëren van ‘responsieve, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus’ (SDG 16.7). 

Het IVRK waarin alle rechten ondeelbaar zijn en dat de medezeggenschapsrechten van het kind verzekert via bepalingen vervat in de vier onderliggende principes (artikelen 2, 3, 6 en 12) en ook via bijhorende artikelen waaronder de artikelen 5, 13, 14, 15 en 17. 

De globale definitie van Sociaal Werk die aangeeft dat mensenrechtenprincipes centraal staan ​​in het beroep.  

Het project loopt van september 2020 tot augustus 2023. 

Voice of children

Alicie en Rahela, gelijke rechten
Fundación Secretariado Gitano

Downloaden

Poster Congres ECSWR 2022

Flyers Panda Project
Dutch
Engels
Noors
Spaans

Top photo by Anastasia Tribbiani
Photo by Alexander Dummer