Toolkit voor opleiders

Welkom bij de informatie en oefeningen

Deel 1

Het IVRK, Algemene Commentaren en toepassing in de praktijk
Het doel van de oefeningen is dat de deelnemers verkennen hoe een wat het ijveren voor mensenrechten betekent. Dat het gaat over een gelijkwaardigheid en om overwegingen te maken vanuit het perspectief van leefwereld van de ander. De oefening heeft tot doel te laten zien hoe keuze hiervoor of het gebrek daaraan een patroon vormen in de samenleving.

Deel 2

Uitdagingen en kansen
Het doel van de volgende oefeningen is dat de deelnemers nagaan wat al goed gaat bij het garanderen van de participatie van jonge kinderen. Terugblikken op hun eigen praktijk en zoeken naar de al gekregen feedback. Hun huidige werk met een kind overlopen, nadenken over wat ze al doen en analyseren wat deze goede praktijken tot stand brengt. Nadenken over hoe zijzelf, hun teams en organisaties drempels kunnen omzetten in kansen en de muur kunnen afbreken! Een visie creëren en kansen verkennen, en hen stimuleren om oplossingen te bedenken voor de verschillende niveaus: praktijk, team en organisatie.

Deel 3

Sociale/groepsparticipatie
Het doel van de volgende oefeningen is dat de deelnemers nadenken over wat sociale participatie is, en de onderliggende principes ervan kunnen identificeren. De de verbanden met de participatierechten van kinderen zoals gedefinieerd in het IVRK vaststellen. De processen en vaardigheden identificeren die de basis vormen voor projecten voor sociale participatie en de verbanden met de participatierechten van kinderen zoals gedefinieerd in het IVRK vaststellen. Leren over succesvolle projecten voor sociale participatie en reflecteren op inspirerende praktijken.

Deel 4

Methoden en tools
Het doel van de oefeningen is dat de deelnemers reflecteren op de methoden en tools om samen te werken met jonge kinderen. Hun ervaringen verkennen met samenwerking met jonge kinderen met behulp van verschillende methoden en tools. Deelnemers aanmoedigen om methoden en activiteiten in de buitenlucht (outdoor) te definiëren en te bedenken. Vaardigheden ontwikkelen om een dialoog met kinderen te creëren.

Top photo by cottonbro studio