Deel A

Groepsparticipatie/maatschappelijke participatie: wat is het?

Doel van de oefening

Het doel van de volgende oefening is de deelnemers doen nadenken over wat sociale participatie is, wat de onderliggende principes zijn en wat de verbanden zijn met de participatierechten van kinderen zoals gedefinieerd in het IVRK.

Instructies

 • Verdeel de mensen in groepjes van 2-3
 • Nodig de deelnemers uit om hun begrip van groeps-/sociale participatie uit te wisselen en eventuele voorbeelden te noemen
 • Nodig de deelnemers uit om de kernprincipes en hun afstemming op het VRK te bespreken
 • Breng de groep weer bij elkaar en deel definities
 • De opleider voegt sleutelwoorden toe aan een flip-over/woordwolk en deelt de betekenis ervan met de groep
 • De opleider overhandigt de deelnemers het Informatieblad over sociale:groepsparticipatie (Casus uit Madrid) en vraagt hen dit te lezen.
 • Aan het einde van de oefening zullen de deelnemers een duidelijk idee hebben van wat groepsparticipatie/sociale participatie is en waar het vandaan komt.

Deel B

Sociale/groepsparticipatie: de onderliggende processen en vaardigheden

Doel van de oefening

Het doel van deze oefening is dat de deelnemers de processen en vaardigheden verwerven die ten grondslag liggen aan sociale participatieprojecten en verbanden leggen met de participatierechten van kinderen zoals gedefinieerd in het VRK.

Instructies

 • Elke groep wordt gevraagd te reflecteren over hoe en op welke manieren ze met een groep kinderen zouden werken aan een voorstel om een aspect van de dienst te veranderen.
 • Aan de hand van drie delen: stadia in het proces; uitdagingen/kansen bij elke fase; vaardigheden die in elke fase vereist zijn, wordt elke groep gevraagd om de stadia in het proces en de vereiste vaardigheden te identificeren Sjabloon voor oefeningen om de gespreksleider te helpen bij het leiden van de discussie].

De begeleider roept de groep bij elkaar om hun ideeën te delen. Aan het einde van deze oefening vraagt de opleider elke deelnemer om één ding te noemen dat ze anders kunnen doen in hun organisatie of dat hun organisatie anders kan doen.

Deel C

Groeps-/sociale participatie in de praktijk toepassen

Doel van de oefening

Het doel van deze oefening is om de deelnemers te laten uitwisselen over enkele succesvolle sociale participatieprojecten.

De opleider verdeelt de groep in kleinere groepen (maximaal 4 deelnemers in elke groep) en nodigt groepsleden uit om een selectie van de onderstaande bronnen te bekijken die succesvolle projecten voor groeps-/sociale participatie in verschillende landen belichten.

Klik voor video’s en podcasts op de onderstaande links

Instructies

Informatieblad over sociale:groepsparticipatie (Casus uit Madrid)

 • De opleider nodigt de deelnemers uit om in vier groepen te gaan zitten
 • Elk van de vier groepen bekijkt het materiaal van één land en houdt een aantekening bij van de betrokken processen en vaardigheden. Vragen waar deelnemers over kunnen nadenken zijn:
  • Hoe is de maatschappelijke participatie ontstaan? Wat is er gebeurd? En wat er daarna gebeurde enzovoort
  • Hoe kregen kinderen een stem in groepsverband? Welke vaardigheden waren nodig?
  • Hoe lang duurt het proces?
  • Was de bredere gemeenschap (ouders en gemeenschap) erbij betrokken? Hoe?
  • Wat helpt om een voorstel succesvol te maken?
  • Welke belemmeringen beperken het slagen van maatschappelijke participatie?
  • Wat werkt? Welke tools/methoden worden gebruikt/zijn nuttig?
  • Als we het kind zouden vragen wat een verschil maakte met betrekking tot hun participatierechten, wat zouden ze dan nu en op de langere termijn zeggen?
 • De opleider brengt de deelnemers bij elkaar en vraagt hen om hun feedback te delen.

Deel D

Beëindigen van de sessie

De begeleider brengt de groep bij elkaar en vraagt de groep te reflecteren over:

 • Een nieuw aspect dat ze inspirerend vonden
 • Wat ze in de praktijk voortaan anders gaan doen
 • Wat ze hun team, organisatie zullen vragen om te overwegen in termen van beleids- / praktijkveranderingen

Video’s in Engels of met Engelstalige ondertiteling

Video’s in Spaans en Nederlands met Engelstalige ondertiteling

Video’s in Spaans

Top photo Ron Lach