Seksjon A

Gruppedeltakelse og sosial deltakelse – hva er det?

Formålet med øvelsen

Hensikten med de følgende øvelsene er at deltakerne skal begynne å tenke på hva sosial deltakelse er, de underliggende prinsipper og å identifisere koblingene til barns deltakelsesrettigheter som definert i FNs Barnekonvensjon.

Oppgaver

Del inn i grupper på 2-3

 • Inviter deltakerne til å identifisere sin forståelse av gruppe-/sosial deltagelse og liste opp eventuelle eksempler
 • Inviter deltakerne til å identifisere kjerneprinsippene og deres tilpasning til FNs barnekonvensjon
 • Samle gruppen igjen og del definisjoner
 • Veileder legger til nøkkelord i en flippover/ordsky og deler gruppens forståelse
 • Veileder gir deltakerne informasjonsarket om sosial/gruppedeltagelse [se Vedlegg 1] og ber dem lese dette
 • Ved slutten av øvelsen vil deltakerne ha en klar ide om hva gruppedeltagelse/sosial deltagelse er og hvor det kommer fra.

Seksjon B

Gruppedeltakelse og sosial deltakelse: de underliggende prosessene og ferdighetene

Formålet med øvelsen

Formålet med denne øvelsen er at deltakerne skal identifisere prosessene og ferdighetene som ligger til grunn for sosiale deltakelsesprosjekter, og identifisere koblingene til barns deltakerrettigheter som er definert i FNs Barnekonvensjon.

Oppgaver

Veileder inviterer folk til å komme tilbake i gruppene sine på 2-3

Veileder samler gruppen for å dele ideene deres. Ved slutten av denne øvelsen ber veileder hver deltaker om å identifisere en ting de kan gjøre annerledes i sin organisasjon eller hva organisasjonen deres kan gjøre annerledes.

Seksjon C
Å anvende gruppe- og sosial deltakelse i praksis  

Formålet med øvelsen

Formålet med denne øvelsen er at deltakerne skal finne frem til noen vellykkede sosiale deltakelsesprosjekter.

Veileder vil dele gruppen inn i mindre grupper (opptil 4 i hver gruppe) og invitere gruppemedlemmene til å se på et utvalg av ressurser som fremhever vellykkede gruppe-/sosiale deltagelsesprosjekter i forskjellige land.

Oppgaver

Veileder inviterer deltakerne til å dele seg i fire grupper.

Hver av de fire gruppene vil se på materialet (videoer og podkast i høyre kolonne) med utgangspunkt i relasjon til eget land og noterer prosessene og ferdighetene de merker seg. Spørsmål som deltakerne kanskje ønsker å vurdere er: 

 • Hvordan startet den sosiale deltakelsen? Hva skjedde? Og hva skjedde så videre og så videre
 • Hvordan fikk barn en stemme i gruppen? Hvilke ferdigheter var nødvendige?
 • Hvor lang tid tar prosessen?
 • Var det bredere samfunnet (foreldre og samfunn) involvert? Hvordan?
 • Hva bidrar til at å fremme et forslag blir vellykket?
 • Hva hindrer sosial deltakelse i å bli vellykket?
 • Hva fungerer? Hvilke verktøy/metoder brukes/ er nyttige?
 • Hvis vi skulle spørre barnet hva som gjorde en forskjell angående deres deltakerrettigheter, hva ville de si nå og på lengre sikt?

Veileder samler deltakerne og ber dem dele erfaringene de gjorde seg.

 Seksjon D
Avslutning av økten

Veileder samler gruppen og ber deltakerne reflektere over:

• En ny ting de fant inspirerende

• En ny ting de vil gjøre annerledes i praksis

• En ny ting de vil be teamet, eller organisasjonen om å vurdere når det gjelder endringer i policy/praksis

Videoer på engelsk med engelske undertekster

Videoer på spansk og nederlandsk med engelske undertekster

Videoer på spansk

Top photo Ron Lach