Metoder og verktøy som brukes av sosialarbeidere i samhandling med små barn

Samtaleverktøy

Tre hus

Hei-spillet

Et spill om følelser, tanker og situasjoner. Les mer …

Et rammeverk for å fortelle “min” historie

Kreative metoder og samtaleverktøy

Sandkassen

Photo byScience Museum Group. Leketøy fra barne-psykoterapeut Margaret Lowenfelds ‘Wonder Box’, England, 1920-1970. 
Les mer om Sandkasse-terapi

Podkaster

Topp foto av Arteveldehogeschool