Innhold i verktøykassen

 

Del 1

Barnekonvensjonen, generelle kommentarer og anvendelse i praksis
Deltakerne skal utforske hvordan en forpliktelse til menneskerettigheter innebærer en forpliktelse til likhet, og vice versa, og å vurdere disse problemstillingene gjennom andres situasjoner. Øvelsen tar sikte på å vise hvordan valg eller mangel på valg danner et mønster i samfunnet.

Del 2

Utfordringer og muligheter
Deltakerne skal vurdere hva som allerede fungerer bra med tanke på å sikre deltakelse av små barn. Reflektere over egen praksis og søke etter allerede mottatt tilbakemelding. Vurdere nåværende arbeid med et barn, og analysere hva som gjør dette til god praksis.  Hvordan kan de, deres team og organisasjoner gjøre hindringer om til muligheter og bryte ned barrierene! Skape visjon, utforske muligheter, og stimulere til å komme med løsninger på ulike nivåer av praksis, team og organisasjon.

Del 3

Gruppedeltakelse og sosial deltakelse 
Deltakerne skal tenke over hva sosial deltakelse er,  underliggende prinsipper, og identifisere sammenhengen mellom barns deltakelsesrettigheter slik de er definert i Barnekonvensjonen. Identifisere prosessene og ferdighetene som ligger til grunn for sosiale deltakelsesprosjekter, og identifisere sammenhenger med barns deltakelsesrettigheter. Høre om vellykkede prosjekter for sosial deltakelse for å reflektere over inspirerende praksis.

Del 4

Metoder og verktøy
Hensikten med øvelsene er at deltakerne skal reflektere over metodene og tilnærmingene for samarbeid med små barn. Utforske deres erfaringer med samarbeid med små barn ved hjelp av ulike metoder og tilnærminger. Oppfordre deltakerne til å definere og utforme utendørs- metoder og aktiviteter. Utvikle ferdigheter i å skape dialog med barn.

Top photo by cottonbro studio