Seksjon A

Å lære gjennom anerkjennende undersøkelse og deling

Formålet med øvelsene

Formålet med de følgende øvelsene er at deltakerne vurderer hva som allerede går bra når det gjelder å sikre små barns deltakelse. Reflektere over egen praksis og finne frem til tilbakemeldingene de allerede har mottatt fra små barn.

Oppgaver

Still følgende spørsmål for å tenke gjennom hvordan de sikrer partnerskap med barn:

 •  Hva betyr dette for deg? Hvordan vil du beskrive dette?
 • Hva lærte du som fungerer?
 • Hvilken tilbakemelding husker du best?
 • Har du noen gang fått tilbakemelding fra et barn/ung person om dette?

Del folk inn i grupper på 2-3 (online: breakout-rom)

 • Inviter deltakerne til å bli nysgjerrige på hverandre, og bare stille spørsmål for å få flere detaljer
 • Hver deltaker får 7 minutter og bytter deretter rolle

Samle gruppen igjen og be om tilbakemelding.
Hver deltaker gir følgende tilbakemelding:

 • Hvilket gulltips hørte du?
 • Hva fant du mest kraftfullt hos kollegaen din?

Seksjon B

Forsterke og oppdage praksisen med å gi stemme til barn og unge og sørge for å la stemmen deres høres gjennom hele forløpet: få konkrete detaljer

Formålet med øvelsen

Hensikten med denne øvelsen er at deltakerne skal vurdere sitt nåværende arbeid med et barn og tenke på hva de allerede gjør og analysere hva som gjør dette til gode praksiser.

Oppgave

Veileder inviterer hver deltaker til å tenke på et barn de har hatt kontakt med gjennom sin profesjonelle praksis.

Veileder ber deltakerne reflektere over følgende spørsmål:

 • Hvordan og når involverer du barn i prosessen? Hvordan gir du dem en stemme? Hvordan sikrer du at innholdet i samtalen din med barn også blir gitt tilbake til foreldre og nettverk?
 • Hva gjør du allerede? Hva motiverer deg til å gjøre det? Hva fungerer bra med det du gjør? Hva ser du andre gjøre i den sammenhengen?
 • Hvilke verktøy bruker du som er nyttige?
 • Hva krever det av deg/ditt team/ av organisasjonen for å kunne gjøre dette?
 • Hvis vi skulle spørre barn, unge og deres foreldre og nettverk om hva som har fungert, hva som har gjort en forskjell, hva ville de si nå og på lengre sikt?
 • Hvis det er en nettbasert økt, bruk f.eks. en Padlet for å skrive ned det viktigste fra gruppediskusjonen.
 • Evaluering i gruppen:
  Den viktigste læringen for deg selv, for ditt team og for organisasjonen for fremtiden?

Seksjon C

Møte utfordringer

Formålet med øvelsen

Hensikten med denne øvelsen er at gruppen skal tenke på hvordan de, deres team og deres organisasjoner kan gjøre hindringer om til muligheter og bryte ned barrierer! Skape visjoner og utforske muligheter og stimulere dem til å komme med løsninger på ulik nivåer – praksis, team- og organisasjonsnivå. Se også: Utfordringer og muligheter knyttet til barns deltakelse og medvirkning.

Oppgaver

Veileder inviterer folk til å tenke individuelt på hindringer og utfordringer og definere for seg selv den største utfordringen som ligger foran dem.

Hvis det er en nettbasert workshop, la dem formulere utfordringen sin i chatten.

 • Veileder inviterer folk til å komme tilbake i gruppene sine på 3.
 • La dem utveksle seg imellom og gi dem i oppgave å stille hverandre løsningsfokuserte spørsmål om utfordringen deres:
 • Inviter dem til å forestille seg hva de ønsker å se i fremtiden:
  • Hva vil være dine Topp 10?
  • Hva er allerede inkludert i dine Topp 10?

 La dem hjelpe hverandre med å komme til neste konkrete handling, ved å bruke følgende spørsmål:

 • Hva vil være hjelpsomt? Hvem (deg selv/teamet/regionen/politikken) kan gjøre hva?
 • Hva er de 3 ressursene du har tilgjengelig for å møte denne utfordringen?

La dem konkludere ved å nevne hvilke kvaliteter de har hørt i denne samtalen med kollegaen sin

Kall tilbake gruppene 

Samle tilbakemeldingene eller de viktigste lærdommene fra hver gruppe, strukturert rundt følgende spørsmål:

 • Hva har du hørt som fungerer og hva ville du foreslå å gjøre for å takle disse utfordringene?
 • Hvilken anbefaling tror du barn, foreldre og nettverk deres ønsker å gi oss?
 • Hva må vi gjøre mer/annerledes fra organisasjonens side for å støtte dette?

Seksjon D

Avslutte økten: Gå til handling

Veileder samler gruppen og ber gruppen reflektere over:

 • En ny ting de har lært
 • En ny ting de vil gjøre annerledes i praksis
 • En ny ting de vil be teamet, organisasjonen om å vurdere med tanke på endringer i policy/praksis

Seksjon E

Oppfølgene treningsøkt

Dersom du har en oppfølgende treningsøkt kan du starte med denne filmen:

Deretter spør du alle: Hvis du tenker på samarbeid med barn/nettverk eller faglige partnere og din største styrke i det, hva vil du dele med oss?

I par, la dem utveksle: de lytter og stiller bare spørsmål for å utforske flere detaljer om hva den andre har gjort, ‘Hva mer? Hva mer? …

Samle gruppen igjen og be om tilbakemeldinger: la dem gi komplimenter til kollegaen sin.

Dan Siegel, klinisk professor i psykiatri ved UCLA, foreslår at vi lager et nytt ord, MWe (meg+vi), for å representere at vi er et individuelt selv (meg) som er knyttet til og sammenkoblet med alle og alt annet (vi).

Top photo Mikhail Nilov