Sectie A

Naar een lerende mindset: waarderend delen van leren

Doel van de oefening

Het doel van de volgende oefeningen is dat de deelnemers reflecteren over wat er al goed gaat bij de participatie van jonge kinderen. Reflecteren op de eigen praktijk en zoeken naar de feedback die ze al van jonge kinderen kregen.

Instructies

 • Stel de volgende vragen om te reflecteren over hoe ze een partnerschap met kinderen verzekeren:
  • Wat betekent dit voor jou? Hoe zou je dit omschrijven?
  • Wat heb je geleerd dat werkt?
  • Welke feedback is je het meest bijgebleven, heb je hierover ooit van een kind/jongere gekregen?
 • Verdeel de deelnemers in groepjes van 2-3 (online: break-out rooms)
 • Nodig de deelnemers uit om erg nieuwsgierig naar elkaar te zijn en alleen vragen te stellen om meer details te krijgen
 • Elke deelnemer krijgt 7 minuten en wisselt dan van rol
 • Breng de groep weer bij elkaar en vraag om feedback.
 • Elke deelnemer geeft de volgende feedback:
  • Welke gouden tip heb jij gehoord?
  • Wat vond je het sterkst in je collega?

Sectie B

Versterk en ontdek de praktijk van het geven van een stem aan kinderen en jongeren en het meenemen van hun stem in het hele traject: concrete details krijgen

Doel van de oefening

 Het doel van deze oefening is dat deelnemers nadenken over hun huidige praktijk met een kind en reflecteren over wat ze al doen en analyseren wat deze praktijk ‘goed’ maakt.

Instructies

 • De opleider nodigt elke deelnemer uit om te denken aan een kind met wie ze gewerkt hebben.
 • De opleider vraagt de deelnemers te reflecteren over de volgende vragen :
  • Hoe en wanneer betrek je kinderen bij het proces? Hoe geef je ze een stem? Hoe zorg je ervoor dat de inhoud van je gesprek met kinderen ook wordt teruggekoppeld naar ouders en netwerk?
  • Wat ben je al aan het doen? Wat motiveert je om dat te doen? Wat werkt daarin? Wat zie je anderen daarin doen?
  • Welke tools gebruik je / zijn nuttig?
  • Wat vraagt dit van jou/je team/van de organisatie om dit te kunnen?
  • Als we kinderen, jongeren en hun ouders en netwerk zouden vragen wat heeft gewerkt, wat een verschil heeft gemaakt, wat zouden ze dan nu en op de langere termijn zeggen?
 • Als het een online sessie is, gebruik dan een padlet om de belangrijkste discussies van de groep te rapporteren
 • Feedback in groep:
  grootste leermoment voor jezelf, voor je team en voor de organisatie voor de toekomst?

Sectie C

Uitdagingen aanpakken

Doel van de oefening

Het doel van deze oefening is dat de groep nadenkt over hoe en op welke manieren zij, hun team en hun organisatie obstakels kunnen omzetten in kansen en de muur kunnen doorbreken! Visie creëren en kansen verkennen en stimuleren om met oplossingen te komen voor de verschillende praktijk-, team- en organisatieniveaus. Zie ook: Uitdagingen en mogelijkheden

Instructies

 • De opleider nodigt mensen uit om individueel na te denken over obstakels en uitdagingen en voor zichzelf de grootste uitdaging te definiëren die op dit moment voorligt.
 • Als het een online workshop is, laat ze dan hun uitdaging formuleren in de chat
 • De opleider nodigt mensen uit om weer in hun groepje van 3 te gaan zitten
 • Laat ze per 3 wisselen en geef ze de opdracht elkaar oplossingsgericht te bevragen over hun uitdaging:
  • Nodig ze uit om zich voor te stellen wat ze in de toekomst zouden willen zien:
   • Wat zou jouw 10 zijn?
   • Scoren en wat zit er al in?
  • Laat ze elkaar helpen om tot de volgende concrete actie te komen, met behulp van de volgende vragen:
   • Wat zou daarbij helpen? Wie (jezelf/team/regio/beleid) kan wat doen?
   • Wat zijn de 3 middelen binnen uw bereik om deze uitdaging aan te gaan?
  • Laat ze hun gedachten afsluiten door te vermelden welke kwaliteiten ze uit dit gesprek van hun collega hebben gehoord
  • Kom terug plenair
  • Verzamel feedback of de belangrijkste lessen van elke groep, gestructureerd aan de hand van de volgende vragen:
   • Wat heb je gehoord dat werkt en zou je voorstellen te doen om deze uitdagingen het hoofd te bieden?
   • Welke aanbeveling zouden kinderen, ouders en hun netwerk ons volgens jou willen geven?
   • Wat moeten we vanuit de organisatie meer/anders doen om dit te ondersteunen?

Sectie D

De sessie beëindigen: overgaan tot actie

De begeleider brengt de groep bij elkaar en vraagt de groep na te denken over:

 • Een nieuw iets dat ze hebben geleerd
 • Een nieuwigheid die ze in de praktijk anders gaan doen
 • Een nieuw aspect dat ze hun team, organisatie zullen vragen om te overwegen in termen van beleids- / praktijkveranderingen

Sectie E

Vervolgsessie

 • Als je een vervolgsessie hebt kun je beginnen met een filmpje (je kan Nederlandse ondertiteling aanzetten)
 • Vraag aan elke deelnemer: als je denkt aan participatie met kinderen/netwerk of professionele partners en je grootste kracht daarin, wat zou je dan met ons willen delen?
 • in tweetallen uitwisselen: ze luisteren en stellen alleen vragen om meer details te ontdekken over wat de ander heeft gedaan: ‘Wat nog meer? Wat nog meer?…”
 • Ga terug plenair en vraag om feedback: laat ze hun collega een compliment geven

Dan Siegel, klinisch professor in de psychiatrie aan de UCLA, stelt voor dat we een nieuw woord creëren, MeWe ( ik+wij ), om aan te geven dat we een individueel zelf (ik) zijn dat verbonden en onderling verbonden is met iedereen en al het andere (wij).

Top photo Mikhail Nilov