Voice of children

Samuels spørsmål; et spørsmål ingen har klart å svare på.

Et barns uskyldige spørsmål har blitt til en formell begjæring fra rom-samfunnet til offentlige myndigheter. Les mer …