Resources for Engaging and Collaborating with Children

REACCH støtter fagfolk, planleggere og ledere i arbeidet med å legge til rette for at barn blir lyttet til og at barn får mulighet til å realisere retten til medvirkning gjennom samarbeid

Vi ønsker å

  • bidra til å skape samarbeidsvilkår som fremmer en deltakende tilnærming
  • øke kompetansen til sosialarbeidere/fagfolk
  • støtte gjennomføringen av et deltakende samarbeid
  • støtte utvikling av opplæring for studenter og fagfolk

Pandamedlemmer om ‘Voice of children’  

PANDA-prosjektet

Prosjektet Erasmus+ PANDA har som mål å fremme deltakelsen av barn under 12 år i beslutningsprosesser ved å styrke samarbeidet mellom fagfolk og barn som er involvert i barnevernstjenester.

Som en del av PANDA-prosjektet har vi utviklet nettsiden REACCH. Forkortelsen står for Resources for Engaging And Collaborating with Children, (Ressurser for Engasjement og Samarbeid med Barn). REACCH støtter fagfolk, planleggere og ledere for å hjelpe barn med å finne sine stemmer og få tilgang til sin rett til deltakelse i et samarbeidende miljø.

#avoice4children 

Front photo video by Anastasia Shuraeva
Video by Elin Hassel Iversen
Top photo by Visually Us