Belgia

Artevelde University of Applied Sciences, Wendy Eerdekens, koordinator for PANDA-prosjektet: wendy.eerdekens@arteveldehs.be
Flemish Agency Growing Up, lisselotte.lowagie@opgroeien.be

Spania

Universidad Complutense, emercado@ucm.es
Fundación Secretariado Gitano, (FSG) er en “non-profit” interkulturell sosial organisasjon som tilbyr tjenester for å utvikle rom-samfunnet i Spania og Europa. Organisasjonen startet på 1960-tallet, men ble formelt opprettet i 1982. Vårt oppdrag er å fremme romers tilgang til rettigheter, tjenester, varer og sosiale ressurser på like vilkår som andre borgere. carmen.roncal@gitanos.org, manuel.ortiz@gitanos.org

Nord-Irland

Queen’s University Belfast, k.winter@qub.ac.uk

VOYPIC, Stemmen til unge mennesker i omsorg (VOYPIC) er en ikke-statlig organisasjon (NGO) basert i Nord-Irland. VOYPIC ble opprettet i 1993 av en gruppe unge mennesker i omsorg og fagfolk. Vårt oppdrag er å fremme rettighetene og stemmen til barn i omsorg og unge som forlater omsorgen. Vi ønsker at hvert barn i omsorg skal føle seg trygg, verdsatt og være involvert i beslutninger om sitt liv. Vi tilbyr ulike tjenester for uavhengig representasjon og deltakelse. Vi bruker vår spesialkunnskap og innsikt i livene og erfaringene til barn og unge, og samarbeider med dem for å påvirke lovgivning, politikk og praksis. alicia.toal@voypic.org

Norge

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU, inger.s.husby@ntnu.no
Trondheim kommune, barne- og familietjenesten, solvar.hernes@trondheim.kommune.no

Ansvarlig for gruppa med spesialinteresse for ‘Children’s rights in practice’

Paul Mc Cafferty, p.mccafferty@qub.ac.uk

Top photo: © Niroworld