Podcast

Utsatte barns deltakelse og medvirkning

Intervju med to sosialarbeidere (nederlandsk)

Episode 5: Triangle child, parent, social worker

Sosial deltakelse for rom-samfunnet

Social deltakele for rom-samfunnet. Intervjuer Ana Dorado Barbe, foreleser i sosialt arbeid, intervjuer Jose Antonio Planton, ansvarlig for deltakelse i FSG (spansk)

Matthew Lambe deler erfaringer fra praksis

 Teoretiske perspektiver på barns medvirkning    

Om barns teoretiske posisjon når det gjelder deltakelse med Esther Mercado, Paul McCafferty og Ravit Alfantari (engelsk)

Fosterhjem

Med Lisselotte Lowagie, Growing Up Agency, Flandern, 2023 Intervju med to sosialarbeidere (nederlandsk)

Del 1 – Presentasjon og medvirkning generelt inne fosterhjem
Del 4 – Hvordan styrke deltakelsen? Hva fungerer, hva bremser?
Del 6 – Retningslinjer for fosterhjem og utviklingen av deltakelse i vår organisasjon
Del 8 – Delt verden, med fokus på foreldre som skal være foreldre
Del 1 – 8. Intervju med fosterhjemsosialarbeidere. Alle episoder
Top photo by Mikhail Nilov
Music podcasts by AudioCoffee