Podcast

Participatie van kinderen bij onveiligheid

Interview met twee consulenten (Dutch)

Episode 1: Tussen kind en sociaal werker
Episode 5: Driehoek kind, ouder, sociaal werker

Podcast

Maatschappelijke participatie van de Roma-gemeenschap (spaans)

Interviewer Ana Dorado Barbe, Docent Maatschappelijk Werk. Geïnterviewd met Jose Antonio Planton, Verantwoordelijk voor deelname aan FSG

Podcast

Perspectief van een praktijkwerker met Matthew Lambe (Engels)

Podcast

Theoretische perspectieven op participatie van kinderen (Engels)

Pleegzorg

Met Lisselotte Lowagie, Growing Up Agency, Vlaanderen, 2023 Interview met twee maatschappelijk werkers

Top photo by Mikhail Nilov
Music podcasts by AudioCoffee